Wyjedź z nami
i opiekuj się naszymi
SENIORAMI!

Kliknij i pracuj z nami jako Opiekun/ka

Aktualne oferty pracy

Tylko sprawdzone oferty pracy dla
Opiekunek/Opiekunów osób starszych

Sprawdź

Poleć Nas

Za każdą poleconą i zatrudnioną osobę dostaniesz
bonus finansowy w wysokości 200 € netto

Zadzwoń

Gwarantujemy Ci

STAŁE miesięczne
wynagrodzenie:
od 1630 € brutto
+ premie

Dodatek za czynne
prawo jazdy
65 € brutto/m-c

BEZPIECZEŃSTWO:
karta EKUZ
/ dokument A1

Odprowadzanie
składek ZUS

Zwrot kosztów
podróży

ORGANIZACJĘ
wyjazdu

Wynagrodzenie
na CZAS na Twoim
koncie

TELEFON ALARMOWY czynny całą dobę (24/7), gdy jesteś na zleceniu

Skontaktuj się z nami.

Administratorem danych osobowych w serwisie http://supportandcare.pl jest Support and Care Sp. z o.o. oraz Spółki z grupy kapitałowej Work Service. dowiedz się więcej
Administratorem Danych Osobowych jest Support and Care Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3 lok U6, 00-132 Warszawa, oraz spółki z Grupy Kapitałowej Work Service tj.: Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu 53-413, ul. Gwiaździsta 66 (KRS: 0000083941); Finance Care Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 (KRS: 0000095926); Industry Personnel Services Sp. o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 (KRS: 0000184457); Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 (KRS: 0000395638); Sellpro Sp. o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 (KRS:0000103234); Work Express Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Murckowska 14 (KRS: 0000216937); Work Service International Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 (KRS: 0000261009), Outsourcing Solutions Partner Sp. z o.o., ul. Murckowska 14, 40-265 Katowice (KRS: 0000348458)

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: odo@supportandcare.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

1) realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26.06,1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.; dalej: „Kodeks pracy”) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: „Rozporządzenie RODO” w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;
2) prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne by być w bazie kandydatów;
3) marketingu usług administratora w szczególności takich jak: przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach oraz ofertach promocyjnych i bonusach; informowanie o nowych formach kontaktu z administratorem. Podanie danych jest dobrowolne (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO);
4) przetwarzania wizerunku w związku z zamieszczeniem zdjęcia na formularzu aplikacyjnym (podstawa prawna: art. 22² § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne jeśli przesyłasz CV ze zdjęciem;
5) ochrony przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń (podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO)
6) profilowania - zestawiania informacji na mój temat w sposób automatyczny oraz automatyczne dopasowanie mojego profilu pod oferty pracy w celu realizacji usług w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO w zw. z art. 22 ust. 1 i 4 RODO)

Czas przechowywania danych: dla celu (5) powierzone dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń; dla pozostałych celów do czasu prowadzonych rekrutacji - nie dłużej niż 3 lata albo do momentu odwołania wyrażonej zgody.

Przysługujące prawa: masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych; masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzania RODO; w odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją i kadra decydująca o zatrudnieniu oraz osoby odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych w tym prawnicy. Zródło pochodzenia danych: bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Biuro rekrutacji

ul. Murckowska 14
40-265 Katowice

Zadzwoń!

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00

+48 797 990 664
+48 797 990 661
+48 797 990 637
+48 797 990 657
+48 797 990 638

Nie udało Ci się dodzwonić?

Napisz nam sms z prośbą o kontakt.
Z pewnością do Ciebie oddzwonimy.